Naujienos

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2019 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2020 m. kovo 23 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,10 EUR dividendų akcijai už 2019 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 323 tūkst. EUR).

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. grupės rezultatai

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1,136 mln. eurų, o grupės pajamos – 645 tūkst. eurų (2018 metų konsoliduotas ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1,113 mln. eurų, grupės pajamos – 615 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Visuotinis akcininkų susirinkimas
AB „INVL Baltic Farmland“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 303299781) (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo 23 d. šaukiamas AB „INVL Baltic Farmland“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti dividendus už 2019 m.

Pranešimas apie esminį įvykį
2020 m. vasario 28 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – Bendrovė) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2020 m. kovo 23 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,10 EUR dividendų akcijai už 2019 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 323 tūkst. EUR).

„INVL Baltic Farmland“ 2020 m. planuoja uždirbti 390 tūkst. eurų

Pranešimas apie esminį įvykį
Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2020 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotos pajamos sieks 652 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 390 tūkst. eurų.