Akcininkai

Bendras akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų skaičius 2019 m. gruodžio pab. –  apie 3260.

Akcininkai, turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų 2019 m. gruodžio pab.
 
Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc.  
UAB „LJB investments“, kodas 300822575 977 751 29,70 29,70 0  
Irena Ona Mišeikienė 931 831 28,31 28,31 0  
UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471 479 310 14,56 14,56 0  
Alvydas Banys 252 875 7,68 7,68 29,701  
Indrė Mišeikytė 64 450 1,96 1,96 0  
Ilona Šulnienė 185 000 5,62 5,62 0  


1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d. Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.