Ataskaitos

  Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2019 RP FA RP AAP TP RP   MAI AAP RP
2018 RP FA RP AAP TP RP   MAI AAP RP
2017 RP FA RP AAP TP  RP   MAI AAP RP
2016 RP FA RP AAP TP RP RP MAI AAP RP
2015 FA RP AAP FA RP AAP TP FA RP AAP RP MAI AAP
2014 - TR RP AAP FA RP AAP FA RP (EUR) RP (LTL) AAP MAI AAP
TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis ir tarpiniu pranešimu)
FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas 
MAI – metinė audituota informacija 
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas.