„INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas per tris ketvirčius siekė 247 tūkst. eurų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 453 tūkst. eurų pajamų, o jos konsoliduotas grynasis pelnas siekė 247 tūkst. eurų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, bendrovės pajamos išaugo 7,3 proc., o grynasis pelnas padidėjo 7,9 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 12,55 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,89 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,6 proc.
 
„Šie metai žemės ūkio sektoriui ir toliau kėlė iššūkių – pradedant klimato sąlygomis ir baigiant grūdų supirkimo kainomis, kurios metų pabaigoje buvo žemesnės nei pernai. Nepaisant to, siekiame ir toliau užtikrinti efektyvų turto valdymą“, - sako Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.
 
Atsižvelgiant į šių metų bendrovės veiklos prognozę, parengtą darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių, per šių metų tris ketvirčius „INVL Baltic Farmland“ gautos pajamos siekė 69,7 proc. prognozuotų metinių pajamų (650 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 62,5 proc. prognozuoto metinio pelno (395 tūkst. eurų). Pastarasis rodiklis, eliminavus ataskaitinio laikotarpio gautinų sumų atidėjimus, siektų 73,7 proc. prognozuoto metinio rezultato.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo beveik 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą