„INVL Baltic Farmland“ už 2018 metus išmokės 323 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2018 metus išmokės 0,10 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirs 323 tūkst. eurų. Toks sprendimas patvirtintas šiandien vykusio „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo akcininkų sprendimo, juos turės teisę gauti tie investuotojai, kurie bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai balandžio 5 dienos pabaigoje.
 
Akcininkų susirinkimo metu taip pat patvirtinti bendrovės audituoti 2018 metų veiklos rezultatai bei leidimas „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savų akcijų. Minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savų akcijų galios 18 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.
 
Remiantis paskelbtomis bendrovės veiklos prognozėmis 2019 metams, atsižvelgiant į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ šiemet planuoja gauti 650 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 395 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2019 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių.
 
„INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2018 m. buvo 615 tūkst. eurų, o grynasis pelnas siekė 1,113 mln. eurų. Lyginant su 2017 m., bendrovės pajamos išaugo 7 proc., o grynasis pelnas padidėjo 25,8 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2018 m. pabaigoje buvo 12,63 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,91 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2018 m. išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,1 proc.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą