„INVL Baltic Farmland“ per 2018 metus uždirbo 1,113 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2018 metus buvo 615 tūkst. eurų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1,113 mln. eurų. Lyginant su 2017 metais, bendrovės pajamos išaugo 7 proc., o grynasis pelnas padidėjo 25,8 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2018 metų pabaigoje buvo 12,63 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,91 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2018 metus išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 9,1 proc.
 
Atlikus „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimą, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 7,4 proc. iki 13,92 mln. eurų arba 4,66 tūkst. eurų už hektarą. Turto vertinimą atliko korporacija „Matininkai“. Eliminavus atlikto turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas siektų 347 tūkst. eurų.
 
Remiantis bendrovės praėjusių metų veiklos prognoze, parengta darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, planuota, kad 2018 metais „INVL Baltic Farmland“ pajamos sieks 609 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 360 tūkst. eurų.
 
„Džiaugiamės, kad nepaisant prastesnio praėjusių metų derliaus, pasiekti rezultatai iš esmės atitinka prognozę. Užsibrėžtų tikslų auginti valdomo turto vertę kryptingai sieksime ir toliau“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.
 
Bendrovės valdyba siūlo už 2018 metus patvirtinti 0,10 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams išmokėti skirti 323 tūkst. eurų.
 
„Vertindami bendrovės pasiektus rezultatus, siūlome išmokėti bendrovės dividendų politikoje numatytus dividendus“, - sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo bus svarstomas šių metų kovo 22 dieną vyksiančio eilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo metu.
 
Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savo akcijų galiotų 18 mėnesių nuo priėmimo dienos.
 
Paskelbtos ir bendrovės veiklos prognozės šiems metams. Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2019 metais planuoja gauti 650 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 395 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2019 metus turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą