„INVL Baltic Farmland“ per pusmetį uždirbo 140 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 281 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 140 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 13,6 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 11,657 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,61 euro ir, lyginant su praėjusių metų pirmojo pusmečio pabaiga bei įvertinus ir išmokėtus dividendus, padidėjo 7,7 proc.

„Ir toliau orientuojamės į valdomo turto vertės augimą bei siekiame sudaryti ilgalaikes žemės nuomos sutartis. Tuo tarpu šių metų rezultatams įtakos turėjo ir gautinų sumų atidėjimai. Savo ruožtu tikimės, kad šis poveikis bus trumpalaikis“, – sakė Sigita Bizulienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.
 
Vertinant pasiektus rezultatus, per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė gavo 46 proc. prognozuotų metinių pajamų (609 tūkst. eurų) ir 39 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno (360 tūkst. eurų). Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą